บัตร EZ-link การใช้งานบัตร EZ-link การเติมเงิน

บัตร EZ-link (อีซี ลิงค์) เป็นบัตรที่ใช้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT) และรถประจำทางในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้กับร้านค้าบางร้านเช่น 7-eleven ในสถานีรถไฟฟ้า คล้ายๆ กับบัตรรถไฟฟ้าบ้านเรา แต่ใช้ได้หลากหลายกว่า

การซื้อบัตร EZ-link

ซื้อบัตรได้ที่สถานี MRT, สถานีรถประจำทาง, 7-eleven ถ้าเดินทางมาทางเครื่องบินให้ซื้อได้ที่สถานี MRT Changi Airport บัตรราคา 12 SGD เป็นมูลค่าในบัตร 7 SGD และค่าบัตร 5 SGD (เสียเปล่าประมาณ 120 บาท) บัตร EZ-link มีอายุการใช้งาน 5 ปี

สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการซื้อบัตร 2 ใบให้บอกว่า “New EZ-link 2 Cards”

บัตร EZ-link ที่ 7-eleven ราคาขายอยู่ที่ 10 SGD เป็นมูลค่าในบัตร 5 SGD และค่าบัตร 5 SGD

การเิติมเงินบัตร EZ-link

1. นำบัตร EZ-link ไปวางที่ช่องวางบัตร

2. ที่หน้าจอจะแสดงมูลค่าเงินในบัตร เราสามารถเลือกเติมเงินได้ครั้งละ 10, 20, 30, 40 SGD เท่านั้น ให้กดที่หน้าจอเลือก $10

3. เลือกชำระด้วยเงินสด กดที่หน้าจอคำว่า Cash

4. ใส่แบงค์ หรือเหรียญไปให้ครบ 10 SGD แล้วกด OK

5. รอจนเครื่องเติมเงินในการ์ดเสร็จ จากนั้นนำการ์ดไปใช้งานได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง