แผนที่โรงแรม Hotel 81 Chinatown สิงคโปร์

Hotel 81 Chinatown

Hotel 81 Chinatown ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอันวุ่นวายของถนน New Bridge และถนน Upper Cross ในใจกลางย่านคนจีนของสิงคโปร์…

ราคาตั้งแต่ 2,xxx บาท

แผนที่โรงแรม Hotel 81 Chinatown สิงคโปร์

Loading...
 

หมายเหตุ แผนที่นี้เป็นเพียงตำแหน่งคร่าวๆ โปรดตรวจสอบอีกครั้งกับทางโรงแรม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง