การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ทางเครื่องบิน ทางรถยนต์

เดินทางโดยเครื่องบิน

สำหรับการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นั้น มีสายการบินที่ให้บริการมากกว่า 70 กว่าสายแต่ละสายการบินก็จะมีราคาที่มีความแตกต่างกันไป การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินชางฮี (Changi) ประเทศสิงคโปร์ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

สายการบินที่คนไทยนิยมใช้บริการในการเดินทางนี้นมี 3 สายการบิน คือ

1. สายการบิน  Thai Air Asia สายการบินนี้จะเป็นที่นิยมที่สุด และมีโปรโมชั่น 0 บาทออกมาทุกปี หากต้องการตั๋วราคาถูกต้องคอยเช็คโปรโมชั่นที่หน้าเวบ Thai Air Asia
2. สายการบิน  Tiger Airways
3. สายการบิน  Jet Star Asia

ภาษีสนามบิน ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าภาษีสนามบิน SGD 21 ถ้าค่าโดยสารได้รวมค่าภาษีสนามบินแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม หากยังไม่รวมจะต้องจ่ายค่าภาษีสนามบิน SGD 21 ตอนเช็คอิน

เดินทางโดยรถยนต์

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีเวลามากและชอบการขับรถ โดยคนขับจะต้องมีใบขับขี่สากล จากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ระยะทางประมาณ 1,850 กิโลเมตร นิยมผ่านแดนเข้ามาเลเซียที่ด่านสะเดา

– เมื่อขับเข้าไปยังประเทศมาเลเซียจะต้องซื้อประกันรถเพิ่ม ที่มาเลเซียจะต้องเสียค่าทางด่วนตลอดทาง และขับที่ความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตร/ชัวโมง

– เมื่อขับเข้าไปถึงประเทศสิงคโปร์จะต้องทำประกันรถเพิ่มอีกครั้ง ต.ม.ที่นี่จะค่อนข้างเข้มงวดมากอาจจะเสียเวลาในการตรวจเอกสารและสิ่งของค่อนข้างนานหลายชั่วโมง ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฏหมายเข้มงวดมาก การขับรถจึงต้องรักษากฏจราจรอย่างเคร่งครัด ถนนที่ประเทศสิงคโปร์จะมีค่าผ่านทาง ให้สังเกตุป้าย ERP ถ้ามีเส้นทางเลี่ยง ให้ใช้เส้นทางอื่นแทนที่ไม่เสียค่าผ่านทาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • No Related Post

Leave a Reply