แบบฟอร์ม ตม. สิงคโปร์ Immigration form

ด้านหน้า ไม่ต้องกรอก ให้อ่านเฉยๆ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

ด้านหลัง (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสิงคโปร์ แอร์โฮสเตสจะแจกให้บนเครื่อง เที่ยวบินจากไทย –> สิงคโปร์ ใน 1 แผ่นจะประกอบด้วยขาเข้า และขาออกประเทศ ให้กรอกให้ครบทั้งขาเข้า และขาออก

หากแอร์โฮสเตสไม่ได้แจก อาจจะคิดว่าเราเป็นชาวสิงคโปร์ หรือลืม ก็ขอเค้าได้ครับ หรือจะไปกรอกเอาหน้าด่าน ตม. ก็ได้เค้ามีให้หยิบ

กรอกด้วยตัวปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 1 ตัวอักษร/ ช่อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • No Related Post